Hurtigruten on tumblr

hurtigrutens tumblr-blog

Posts tagged hurtigruten

0 notes

Skipsnavn

 

DS Midnatsol, 1910 / MS Midnatsol, 2003

Midnatsol og Nordnorge er de to mest brukte skipsnavnene i Hurtigruten. Begge navnene har vært i bruk på 4 hurtigruteskip hver.

Midnatsol (Midnight sun) and Nordnorge (Northern Norway) are the two most used names on the Hurtigruten ships. Both names have been used on 4 ships each.

Filed under hurtigruten

0 notes

Livet ombord som reiseleder

Morten Sagen jobber som reiseleder på MS Richard With, og under forteller han om hva jobben innebærer og hvordan livet ombord på Hurtigruten er.

 

MS Richard With. Foto: altafoto.no / Davids

- Hva går jobben som reiseleder ut på?

Hovedoppgavene mine går på å informere turistene om det som skjer om bord og det de kan være med på i ulike havner underveis. Salg av utflukter er naturligvis en stor del av jobben, men også annonseringer av severdigheter på ulike språk over høyttalersystemet. Man skal også svare på alle mulige slags spørsmål fra turistene og hjelpe dem underveis slik at de får en fin og minnerik tur med Hurtigruten. 

- Hvilken utdanning kreves for å bli reiseleder? 

Det finnes ingen egen reiselederutdanning, selv om rederiet nå har fått reiselivslærlinger på MS Richard With og MS Trollfjord. De fleste av reiselederne har utdanning innen reiseliv og eller kommer fra andre yrker innenfor reiselivet. En forutsetning for å kunne bli reiseleder hos Hurtigruten er også gode kunnskaper i engelsk og tysk; da dette er språk som garanteres om bord på alle skip. Noen skip har også fransk (MS Kong Harald), spansk (MS Polarlys) og italiensk (Nordlys).

- Hvor lenge har du jobbet på Hurtigruten, og har du jobbet på flere skip enn MS Richard With?

Jeg startet i Hurtigruten våren 1998 – om bord på Richard With. Har vært innom MS Vesterålen, MS Narvik og MS Lofoten også, samt hatt et par gjesteopptredener om bord på MS Trollfjord når den har ligget i Oslo på reiselivsmesse. Jeg ble fast ansatt høsten 2000 og har siden vært på Richard With så å si hele tiden siden da.

- Hvilken vaktordning og turnus har du?

Min arbeidsdag er på 12 timer – og alle om bord jobber i 22 dager og har deretter 22 dager fri. Man går av og på skipet så nært hjemstedet som mulig, så det er en kontinuerlig bytting av crew langs hele kysten.

- Hvordan trives du på Hurtigruten?

Jeg trives veldig godt – vi har et supert miljø om bord på skipet og naturen langs leia er like fascinerende og vakker hver gang. Det er ikke en eneste tur uten at jeg oppdager nye ting. 

- Har du en favorittstrekning langs hurtigruteleia? 

Oi……det er vanskelig; men Sørøysundet når man seiler sørover fra Hammerfest er flott. Og hele Vesterålsdagen og Helgelandsdagen er en eneste stor fest for øyet.

 Foto: Gerrit van Vianen

Hurtigruten rekruterer til mange typer stillinger. På Hurtigrutens hjemmeside finner du mer informasjon om disse.

Life onboard as a Tour leader

Read more …

Filed under hurtigruten